slide image slide image
ŠETNJA HRVATSKOM POVIJEŠĆU

Arheološki lokalitet Salona među najbogatijim je nalazištima u Hrvatskoj. Nekad davno, ovo je bio glavni grad rimske provincije Dalmacije, smještan na raskrižju pomorskih i kopnenih puteva Mediterana kakav je nekad bio. Doživite atmosferu starog rimskog i ranokršćanskog grada i razgledajte Basilica Urbana i njenu krstionicu, kazalište, Forum i staro kršćansko groblje, Manastirine, te jedan od tri rimska amfiteatra na istočnoj obali Jadrana. Nakon razgledavanje Salone nastavljate prema srednjevjekovnoj tvrđavi Klis. Izlet završava na Gospinom otoku, prekrasnoj poljani uz rijeku Jadro, gdje stoji Crkva Gospe od Otoka, koju je posjetio papa Ivan Pavao II na dan 4. listopada 1998. 

UKLJUČENO U CIJENU

 

 

GOLI I BOSI D.O.O. registrirano na Trgovackom sudu u Splitu, pod posl. brojem Tt-16/8126-1 MBS: 060263289, OIB: 43418502375,
Temeljni kapital (uplacen u cijelosti) 1.847.000,00 kn
Clan uprave: Ante Kotarac; Prokurist: Kristina Radman-Livaja

Copyright © 2011 GOLI ± BOSI - DESIGN HOSTELMorpurgova Poljana 2
21000 Split
Croatia

t. +385 21 510 999

REZERVIRAJ

×